نام بخش: جراحی زنان

مسئول بخش:

تعداد پرسنل:  ۱۸نفر

تعداد پزشکان: ۲۶ نفر

تعداد اتاق ها: ۱۳ عدد          تعداد تخت:۳۵ عدد

اتاق ۵ تخته: ۳ عدد       اتاق ۴ تخته:۱      عدد اتاق ۲ تخته:۷ عدد                           اتاق ایزوله: ۱ عدد

اتاق وی ای پی: ۱ عدد

تجهیزات :

دستگاه مانیتورینگ پرتابل دستگاه ساکشن سانترال وپرتابل
دستگاه الکتروکاردیوگراف کپسول اکسیژن
مانومتر فلومتر
لامپ اشعه

راههای ارتباطی

تلفن داخلی:۲۶۱-۲۶۰

همراه بیمار:۲۶۳