نام بخش: جراحی زنان

مسئول بخش:

تعداد پرسنل:  18نفر

تعداد پزشکان: 26 نفر

تعداد اتاق ها: 13 عدد          تعداد تخت:35 عدد

اتاق 5 تخته: 3 عدد       اتاق 4 تخته:1      عدد اتاق 2 تخته:7 عدد                           اتاق ایزوله: 1 عدد

اتاق وی ای پی: 1 عدد

تجهيزات :

دستگاه مانیتورینگ پرتابل دستگاه ساکشن سانترال وپرتابل
دستگاه الکتروکاردیوگراف کپسول اکسیژن
مانومتر فلومتر
لامپ اشعه

راههای ارتباطی

تلفن داخلی:261-260

همراه بیمار:263