نام بخش : داخلی زنان

  مسئول بخش :

  تعداد پرسنل: ۱۹نفر

 تعداد پزشکان : ۱۲ نفر

  تعداد تخت : ۳۳ عدد

  تعداد اتاق: ۱۰ عدد

اتاق ایزوله ۲عدد+ ۱ عدد اتاق دو تخته  + یک عدد اتاق پذیرش+ یک عدد اتاق درمان+ یک عدد اتاق VIP

تجهیزات :

دستگاه مانیتورینگ پرتابل دستگاه ساکشن سانترال وپرتابل
دستگاه الکتروکاردیوگراف کپسول اکسیژن
مانومتر فلومتر
لامپ اشعه دستگاه الکتروشوک
دستگاه ECG بخور سرد
بخور گرم

راههای ارتباطی

ایستگاه پرستاری: ۲۴۱-۲۴۰

همراه بیمار :۲۴۳

اتاق VIP: 246