نام بخش : جراحی مردان

  مسئول بخش : 

  تعداد پرسنل روزکار : ۱۹نفر

  تعداد پزشکان : ۲۶ نفر

  تعداد تخت : ۳۳ عدد

  تعداد اتاق: ۱۳عدد

اتاق دو تخته ۸ عدد . اتاق۵تخته ۳عدد .  اتاق ایزوله ۱عدد .  اتاق وی ای پی ۱عدد

تجهیزات :

دستگاه مانیتورینگ پرتابل دستگاه الکتروکار دیوگراف
دستگاه ساکشن پرتابل دستگاه ساکشن سنترال
لامپ اشعه فلومتر
کپسول اکسی‍ژن

راههای ارتباطی

ایستگاه پرستاری: ۲۵۱-۲۵۰

همراه بیمار :۲۵۳

اتاق وی ای پی: ۲۴۹