نام بخش: زایشگاه
مسوول بخش:

رییس بخش زایشگاه:دکترشکوفه نوروزی متخصص زنان و زایمان

تعداد پرسنل: ۹نفر

تعداد تخت: ۶تخت بستری و ۲ تخت پست پارتوم و یک کات نوزاد و ۲ تخت زایمان

تعداد اتاق ها :۵

این بخش مجهز به امکانات لازم جهت زایمان کم درد با گاز انتو ناکس و زایمان بی درد به روش اپیدورال می باشد

روش های کاهش درد غیر دارویی نظیر ماساژو آروماتراپی و ورزش های مخصوص زایمان موسیقی تراپی و توپ زایمانی می باشد

امکان وجود مامای همراه بر بالین بیمار وجود دارد.

تجهیزات :

تخت زایما ن برقی دستگاه NST-
سونی کید پالس اکسی متر
پمپ انفوزیون مانیتورینگ علایم حیاتی ست ومینی پک اپیدورال
گاز انتوناکس دستگاه بلندر
دستگاه تی پیس دستگاه ساکشن

راههای ارتباطی

داخلی:۲۲۴-۲۲۵