نام بخش: زایشگاه
مسوول بخش:

رییس بخش زایشگاه:دکترشکوفه نوروزی متخصص زنان و زایمان

تعداد پرسنل: 9نفر

تعداد تخت: 6تخت بستری و 2 تخت پست پارتوم و یک کات نوزاد و 2 تخت زایمان

تعداد اتاق ها :5

این بخش مجهز به امکانات لازم جهت زایمان کم درد با گاز انتو ناکس و زایمان بی درد به روش اپیدورال می باشد

روش های کاهش درد غیر دارویی نظیر ماساژو آروماتراپی و ورزش های مخصوص زایمان موسیقی تراپی و توپ زایمانی می باشد

امکان وجود مامای همراه بر بالین بیمار وجود دارد.

تجهيزات :

تخت زایما ن برقی دستگاه NST-
سونی کید پالس اکسی متر
پمپ انفوزیون مانیتورینگ علایم حیاتی ست ومینی پک اپیدورال
گاز انتوناکس دستگاه بلندر
دستگاه تی پیس دستگاه ساکشن

راههای ارتباطی

داخلی:224-225