آزمایشگاه بیمارستان شهید مطهری با بکارگیری جدیدترین ومدرنترین تجهیزات آزمایشگاهی وبهره گیری ازکارشناسان ماهر وباتجربه آزمایشگاهی آماده پذیرش و انجام کلیه ی آزمایشهای تخصصی وفوق تخصصی درکوتاهترین زمان و بالاترین کیفیت میباشد.

آزمایشگاه شامل بخشهای :

۱-پاتولو‍ژی وسیتولوژی

۲-هورمون شناسی وایمنولوژی اختصاصی

۳-هماتولوژی

۴-انگل شناسی وکامل ادرار

۵-سلولی مولکولی

۶-بانک خون

۷-بیوشیمی

۸-میکروبشناسی

۹-غربالگری جنین

۱۰- تومورمارکرها وغربالگری انواع سرطان

راههای ارتباطی

تلفن داخلی: ۳۵۰ الی ۳۵۹