نام بخش : داخلی مردان

مسئول بخش : نسرین فتاحیان

  تعداد پرسنل: 18نفر

  تعداد پزشكان : 12 نفر

  تعداد تخت : 32 عدد

  تعداد اتاق: 11عدد

اتاق5تخته 6عدد .  اتاق ايزوله 1عدد+ 1 عدد اعصاب و روان .  اتاق وي اي پي 1عدد

تجهيزات :

دستگاه مانیتورینگ پرتابل دستگاه ساکشن سانترال وپرتابل
دستگاه الکتروکاردیوگراف کپسول اکسیژن
مانومتر فلومتر
لامپ اشعه دستگاه الکتروشوک

راههای ارتباطی

ايستگاه پرستاري: 231-230

همراه بيمار :233

اتاق وي اي پي: 229