دکتر شکوفه نوروزی

متخصص زنان و زایمان

سوابق تحصیلی

گذراندن دوره ترانسفر جنین در آلمان 1389

سوابق کاری

کار در بیمارستان نجف آباد (شهید منتظری) در گذشته دوران طرح و ضریبK

شاغل در بیمارستان شهید مطهری فولادشهر