اين بخش در طبقه هفتم بيمارستان واقع شده است و واحد آندوسكوپي و كلونوسكوپي ،شيمي درماني

و جراحي هاي چشم در اين بخش داير ميباشد.

اعمال جراحي چشم شامل فيكو(آب مرواريد)،دي سي آر(باز كردن مجراي اشكي) وساير اعمال سرپايي چشم ميباشد.

در اين بخش واحد آندوسكوپي و كلونوسكوپي  آماده خدمت رساني به همه اقشار ميباشد كه در روزهاي شنبه ،يكشنبه و چهارشنبه فعال است.

پزشكان بخش: آقاي دكتر خميسي فوق تخصص گوارش پزشك واحد آندوسكوپي

آقايان دكتر پاشا،دكتر ساوج،دكتر واعظي متخصصين چشم پزشكي

آقاي دكتر عليان متخصص انكولو‍ژي

راههای ارتباطی

تلفن داخلی:270-271