1- برنامه هفتگی درمانگاه های تخصصی در بیمارستان شهید مطهری

از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰

دکتر محمدی دکتر افشار دکتر رضویان
دکتر افشار

دکتر خسروی نیا
دکتر افشار

دکتر رضویان
دکتر محمدی

دکتر ستاری

دکتر شفیعی

دکتر منصوری

دکتر شفیعی

دکتر منصوری

دکتر شفیعی

دکتر عابدینی

دکتر شفیعی

دکتر قودجانی

دکتر شفیعی

دکتر منصوری

دکتر شفیعی

دکتر ایزدخواستی دکترایزدخواستی دکتر دهکردی دکتر دهکردی دکتر مولوی دکتر مولوی
دکترحیرانی

دکتر موذنی

دکترکیمیایی

دکتر موذنی

دکتر نوری

دکتر حیرانی

دکترکیمیایی

دکتر حیرانی

دکتر مؤذنی

دکتر حیرانی

دکتر شیرازی

دکتر فردی پور دکتر نوروزی دکتر فردی پور
دکتر نوروزی دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر مشایخی دکتر مشایخی دکتر مشایخی
دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی
دکتر نریمانی دکتر خدامی
دکتر محمدی
دکتر خدامی دکتر نریمانی دکتر محمدی

دکتر محمدی

دکتر پاشا دکتر پاشا
دکتر واعظی
دکتر پاشا دکتر ساوج
دکتر نوریان

دکتر واعظی

دکتر واعظی
دکتر روانبخش دکتر بابایی دکتر مظاهری دکتر اسدیان دکتر روانبخش  دکتر بابایی
دکتر شیری

دکتر محمدی

دکتر صالحی فرد دکتر محمدی دکتر شیری

دکتر صالحی فرد

دکتر امید قائمی

ساعت ۱۲:۳۰-۱۱:۳۰

دکتر مهدی خدادادی

دکتر امید قائمی

ساعت ۱۲:۳۰-۱۱:۳۰

دکتر مهدی خدادادی
دکتر ثناگوئی زاده
دکتر میرزاده
دکتر میرزاده دکتر ثناگوئی زاده دکتر میرزاده دکتر ثناگوئی زاده
دکتر برکت دکتر خمیسی
دکتر قدوسی دکتر قدوسی دکتر قدوسی دکتر قدوسی دکتر قدوسی  دکتر موسوی
دکتر رحمانی (فوق تخصص) دکتر خسروی دکتر خسروی دکتر رحمانی (فوق تخصص)
دکتر جعفری
دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

ازساعت ۱۲ الی ۱۵ عصر

دکتر

پیمان رحمانی

دکتر

پیمان رحمانی

* در درمانگاه تخصصی اطفال بصورت یک هفته در میان یک نفر از متخصصین در درمانگاه بیمارستان و یک نفر در درمانگاه فولادشهر حضور خواهند داشت .
* در این مرکز نوار عصب و عضله در روزهای شنبه و سه شنبه صبح انجام می شود.
* برای نوبت گیری از طریق تلفن ثابت شماره ۵۲۰۷ و از طریق موبایل شماره ۰۳۱۵۲۰۷ را شماره گیری فرمایید.
* درمانگاه پزشک عمومی هر روز صبح ها از ساعت ۱۲-۸ در این مرکز دایر می باشد.

2 – برنامه هفتگی مجموعه پزشکی شهید مطهری اصفهان

دکتر آجدانی دکتر آجدانی
دکتر حیرانی آقای دکتر کریمی دکتر کیمیایی

دکتر منصوری خانم دکتر صالحی زاده دکتر منصوری دکتر زمانی
دکتر خسروی

دکتر اکبری

دکتر خمیسی

دکتر کیانجو

دکتر اسدیان دکتر اسدیان

 خانم آقابابائیان  –  –  –  –
دکتر نامگر
دکتر شیری

*طریقه نوبت گیری:
تلفن همراه : ۰۳۱۵۲۰۷
تلفن ثابت : ۵۲۰۷
جهت آگاهی از تغییرات احتمالی در برنامه فوق با شماره ۰۳۱۳۶۲۱۴۷۷۴ تماس حاصل نمایید.
آدرس : اصفهان ، خیابان شریعتی(از سمت حکیم نظامی)،نبش کوچه ۱۶، طبقه سوم مسجد امام حسن عسگری