نام بخش : اطفال

  مسئول بخش :

  تعداد پرسنل: . 15نفر

  تعداد پزشكان : 5 نفر

  تعداد تخت : 25 عدد

  تعداد اتاق: 9 عدد که شامل اتاق های ایزوله، اتاق تک تخته ،  یک عدد اتاق بازی یک عدد اتاق مادران

تجهيزات :

دستگاه مانیتورینگ پرتابل دستگاه ساکشن سانترال وپرتابل
دستگاه الکتروکاردیوگراف کپسول اکسیژن
مانومتر فلومتر
لامپ اشعه دستگاه نبولایزر

راههای ارتباطی

ايستگاه پرستاري: 211-210

همراه بيمار :213