نام بخش : سی سی یو (واحد مراقبت وی‍‍ژه)

مسئول بخش :

  تعداد پرسنل روزکار : ۱۳نفر

  تعداد تخت : ۸ عدد تخت اتوماتیک

  تعداد اتاق خصوصی: ۱عدد

تجهیزات :

دستگاه مانیتورینگ پرتابل دستگاه الکتروکار دیوگراف ۲
دستگاه ساکشن پرتابل دستگاه ساکشن سانترال ۸
مانیتورهای تخت ها ۸ مانومتر .دستگاه دی سی شوک ۳
کپسول اکسی‍ژن. پمپ انفوزیون ۷ مانیتور سانترال
دستگاه ونتیلاتور

راههای ارتباطی

داخلی: ۳۵۳-۳۵۲