استادیار زیست شناسی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا:
🔹 تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر افزایش شدت بیماری در نتیجه سویه‌های جدید کروناویروس وجود ندارد.

🔹 به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر این جهش‌ها مضرتر باشند اما نگرانی این است که افراد بیشتری به این ویروس آلوده می‌شوند و بنابراین در مجموع افراد بیشتری بیمار می‌شوند.