حاج حسین یکتا :

#حاج‌قاسم یک‌ مرد خدایی بود،
چرا که ، با استعانت از پروردگار متعال
شجاعانه و بدون هیچ تردیدی مقابلِ
ظلمُ و ستم دشمنان می‌ایستاد..!🌿