روز مهندس روز تجلیل از استعداد، خرد ، توان و اراده منحصر بفرد ایران و ایرانی ، روز پاسداشت خلاقیت ، ابتکار، نوآوری و ابداع در عرصه اندیشه و عمل و روز گرامیداشت پیشگامان پیشرفت و سازندگی در کشور است.
در همین راستا ریاست بیمارستان جناب آقای دکتر آجدانی به همراه معاونت محترم جناب آقای دکتر قدیری با حضور در جمع مهندسین سازمان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات این عزیزان روز مهندس را تبریک گفتند.

روابط عمومی