پایگاه اطلاع رسانی مناقصات بیمارستان شهید مطهری فولادشهر

بخش مزایده ها

توضیحات کامل در خصوص مزایده بهره برداری از مکان خدمات خرید دندادنپزیشکی بیمارستان

بهره برداری از مکان داروخانه اینجا کلیک کنید

برای دریافت اسناد مزایده داروخانه مرکز بهداشت فولادشهر

برای دریافت فرم فراخوان جذب سرمایه گذار اینجا کلیک کنید.

بخش مناقصه ها

هنوز مناقصه ای اعلام نشده است