پایگاه اطلاع رسانی مناقصات بیمارستان شهید مطهری فولادشهر

بخش مزایده ها

برای دریافت اسناد مزایده داروخانه مرکز بهداشت فولادشهر

برای دریافت فرم فراخوان جذب سرمایه گذار اینجا کلیک کنید.

بخش مناقصه ها

هنوز مناقصه ای اعلام نشده است