📌به مناسبت پانزدهم اردیبهشت روز جهانی ماما دکتر آجدانی ریاست بیمارستان شهید مطهری به همراه سرپرست خرید،مترون و سوپروایزر با حضور در واحد زایشگاه، ضمن آرزوی شادکامی و بهروزی برای همه همکاران ماما ، این روز را به پرسنل بخش زایشگاه و زایمان تبریک و شادباش گفتند .