🟢هم اکنون
🔗۲۶ بهمن ماه
جلسه دوم کلاس آموزشی مدیریت(برنامه توسعه فردی)
توسط جناب دکتر یوسفی
📌سالن اجتماعات بیمارستان