📍به پاسداشت تجلیل از پرستاران پرتلاش وحامی ایتام در ایام گرامیداشت روز پرستار در آیینی باحضور آقای دکتر آجدانی ریاست وآقای دکتر قدیری معاونت محترم بیمارستان شهید مطهری وآقای دکتر اخلاقی رییس محترم اداره اکرام ایتام استان ویوسفی رییس کمیته امداد فولادشهر وجمعی از پرستاران گرانقدر ومدافع سلامت وحامی ایتام از زحمات ومجاهدتهاو مساعدت وکمک به ایتام نیازمند با اهداء لوح تقدیر وتندیس نفیس مهربانی تقدیروقدردانی گردید.