💢 تاکنون تعداد مبتلایان بیماری کرونا در جهان به ۹۹ میلیون و ۵۴۴ هزار نفر رسید که از این تعداد ۲ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر جان خود را از دست دادند و تعداد ۷۱ میلیون ۵۴۳ هزار نفر بهبود یافته‎اند.