نمکی، وزیر بهداشت:
🔹مصرف واکسن ایرانی کرونا از بهار ۱۴۰۰ آغاز می شود.
🔹همواره نگران بازگشت موج طوفان سنگین کرونا هستیم و باید حواسمان باشد که نباید رعایت دستورالعمل ها را نادیده بگیریم.
🔹امروز صادرکننده مازاد بر نیاز بسیاری از داروها و تجهیزات ویژه کرونا هستیم .
🔹بزودی هر ۱۰ شهر قرمز در مازندران نارنجی می شوند، این افتخاری برای کشورمان خواهد بود.
🔹اخیراً مراسم هایی برگزار می شود که پروتکل ها در آن رعایت نمی شود .
🔹همکارانم ۱۲ ماه است خواب و خوراک ندارند و در صحنه نبرد با کرونا حضور دارند و جز دلسوزی برای مردم هدفی ندارند.