نام بخش : داخلی مردان

مسئول بخش : نسرین فتاحیان

  تعداد پرسنل: ۱۸نفر

  تعداد پزشکان : ۱۲ نفر

  تعداد تخت : ۳۲ عدد

  تعداد اتاق: ۱۱عدد

اتاق۵تخته ۶عدد .  اتاق ایزوله ۱عدد+ ۱ عدد اعصاب و روان .  اتاق وی ای پی ۱عدد

تجهیزات :

دستگاه مانیتورینگ پرتابل دستگاه ساکشن سانترال وپرتابل
دستگاه الکتروکاردیوگراف کپسول اکسیژن
مانومتر فلومتر
لامپ اشعه دستگاه الکتروشوک

راههای ارتباطی

ایستگاه پرستاری: ۲۳۱-۲۳۰

همراه بیمار :۲۳۳

اتاق وی ای پی: ۲۲۹