30

طرف قرار داد با بیش از ۳۰ مرکز بیمه

بیمه های پایه

وب سایت:  

سازمان تامین اجتماعی

وب سایت:  td.ihio.gov.ir

بیمه خدمات درمانی

وب سایت:  www.esata.ir

بیمه نیروهای مسلح

وب سایت: www.piho.ir

شرکت نفت ( بازنشسته )

وب سایت: www.piho.ir

شرکت نفت ( شاغلین )

وب سایت: www.bsi.ir

بانک صادرات

وب سایت: www.tejaratbank.ir

بانک تجارت

وب سایت: www.ebanksepah.ir

بانک سپه

وب سایت: www.bmi.ir

بانک ملی

وب سایت:  www.notary.ir

کانون سردفتران و دفتر یاران

بیمه های مکمل

وب سایت:

بیمه ایران

وب سایت:

بیمه آتیه سازان حافظ

وب سایت:

بیمه سینا

وب سایت:

بیمه دنا

وب سایت:

بیمه دی

وب سایت:

بیمه کمک رسان (SOS)

شرکتهای طرف قرارداد(حادثه ناشی از کار)

وب سایت:

شرکت مرآت پولاد

وب سایت:

شرکت نسوزآذر

وب سایت:

شرکت توسعه صنعت لنجان

وب سایت:

شرکت تعاونی فن آوران پولاد سپاهان

وب سایت:

شرکت فولاد سایا

وب سایت:

گروه مهمات سازی صنایع دفاع
شرکت پالایش قطران ذغالسنگ

وب سایت:

شرکت فلات مرکزی ایران

وب سایت:

شرکت پویش ساخت

وب سایت:

شرکت پویا ماشین اسپادان