1- برنامه هفتگی درمانگاه هاي تخصصي در مركز پزشكي شهيد مطهري

از ساعت 8:30 صبح الي 12:30

برای مشاهده برنامه هفتگی درمانگاه از ساعت 8:30 صبح الي 12:30 کلیک کنید

دكتر

محمدی

دكتر   خسروي نيا دكتر رضويان دكتر

خسروي نيا

دكتر رضويان

دکتر

منصوری

دكتر شفيعي دكتر ابدی دكتر شفيعي دكتر منصوري دکتر

صمصام شریعت

دکتر آرمان فر دكترايزدخواستي دكتر دهكردي دكتر دهكردي دكتر مولوي دکتر آرمان فر
دکتر حیرانی دكترکیمیایی

دکتر برزگر

دکتر موذنی

دكتر مویدفر دكتر کیمیائی دكتر مؤذني

دکتر حیرانی

دکتر شیرازی

دکتر برزگر

دكتر هفت برادران دكتر نوروزي دكتر هفت برادران دكتر نوروزي دکتر معمارزاده

دکتر فردی پور

دكتر محدث

دكتر هاديزاده

دكتر محدث

دكتر هاديزاده

دكتر محدث

دكتر هاديزاده

دكتر محدث

دكتر هاديزاده

دكتر محدث

دكتر هاديزاده

دكتر معظمی دكتر معظمی دكتر معظمی دكتر معظمی
دكتر نريماني دکتر خدامی

دکتر نریمانی

دکتر خدامی دكتر محمدی دكتر نريماني

دكتر محمدی

دكتر پاشا دكتر ساوج دكتر پاشا دكتر ساوج دكتر ساوج

دکتر پاشا

دکتر واعظی
دكتر روانبخش دكتر اسديان دكتر مظاهری دكتر اسديان دكتر روانبخش
دکتر شیری دكتر محمدي

دکتر هاشمی

دكتر صالحي فرد دكتر محمدي دکتر شیری دكتر هاشمی

فوق تخصص ارولوژی

دکتر مهدي خدادادی دكتر اميد قائمي

ساعت 12:30-11:30

دکتر مهدي خدادادی دكتر اميد قائمي

ساعت 12:30-11:30

دکتر مهدي خدادادی
دكتر ثناگوئي زاده دکتر میرزاده دكتر ثناگوئي زاده دكتر ميرزاده دكتر ثناگوئي زاده دکتر میرزاده
دکتر خمیسی دکتر خمیسی
دكتر قدوسي دكتر قدوسي دكتر قدوسي دكتر قدوسي دكتر قدوسي
دکتر حسنی دکتر خسروی دكتر جعفري دکتر خسروی دکتر حسنی
دکتر جعفری
دکتر طهمورث پور

(یک هفته در میان)

(صبح ) دكتر رفيعي

دكتر عمراني

متخصص ارتودنسی

(یک هفته در میان)

دكتر متقي

جراح فک و صورت (عصر)

دکتر گلستانه

( فک و صورت)

دكتر اصفهانيان

جراح لثه

دکتر بوسعیدی

دکتر غيوميان

دکتر اصیلیان

دکتر سرائیان

دکتر بوسعیدی

دکتر غيوميان

دکتر سرائیان

دکتر بوسعیدی

دکتر غيوميان

دکتر سرائیان

دکتر بوسعیدی

دکتر غيوميان

دکتر سرائیان

دکتر بوسعیدی

دکتر غيوميان

دکتر اصیلیان

دکتر سرائیان

ازساعت 12 الي 15 عصر

برای مشاهده برنامه هفتگی درمانگاه از ساعت 12 الي 15 کلیک کنید

دکتر متقی
دکتر علیان
دکتر

عبداله ملکی

دکتر حیرانی دکتر حیرانی دكتر مویدفر

دکتر

پیمان رحمانی

دکتر

پیمان رحمانی

* در درمانگاه تخصصي اطفال بصورت يك هفته در ميان يك نفر از متخصصين در درمانگاه بيمارستان و يك نفر در درمانگاه فولادشهر حضور خواهند داشت .
* در اين مركز نوار عصب و عضله در روزهاي شنبه و سه شنبه صبح انجام مي شود.
* لينيك تغذيه روز يكشنبه و سه شنبه صبح داير مي باشد
کلینیک روانشناسی صبح روزهای زوج و بعدازظهر روزهای فرد دایر می باشد.
* براي نوبت گيري از طريق تلفن ثابت شماره 5207 و از طريق موبايل شماره 0315207 را شماره گيري فرماييد.
* درمانگاه پزشك عمومي هر روز صبح ها از ساعت 12-8 در اين مركز داير مي باشد.

2 – برنامه هفتگي مركز بهداشت فولادشهر ( شهر و روستا )

برای مشاهده برنامه هفتگی درمانگاه فولادشهر

ساعت(12:30-8:30)

دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی

ساعت (13:30-11)

دکتر موذنی دكتر شيرازي

ساعت

(12-10:30)

دکتر موسوی دکتر ادریسی دکتر موسوی دکتر موسوی
دکتر افشار دكتر رضويان دکتر افشار دکتر افشار خانم دکتر محمدی
دکتر ثناگویی زاده

(ساعت12-10)

ساعت (13-9:30)

دكتر نوروزي دكتر فردي پور دکتر معمارزاده دكتر

هفت برادران

دكتر فردي پور

ساعت (12-8:30)

دكتر محدث

دكتر هاديزاده

دكتر محدث

دكتر هاديزاده

دكتر محدث

دكتر هاديزاده

دكتر محدث

دكتر هاديزاده

دكتر محدث

دكتر هاديزاده

دکترساوج

دکتر پاشا

دکتر مظاهری دکتر اسدیان
دكتر مومني دكتر مومني
خانم دکتر کرمی خانم دکتر کرمی خانم دکتر کرمی خانم دکتر کرمی

* در درمانگاه تخصصي اطفال به صورت يك هفته در ميان يك نفر از متخصصين در درمانگاه بيمارستان و يك نفر در درمانگاه فولادشهر حضور خواهند داشت .شماره تلفنهاي مركز بهداشت :
52625041 – 52622041 – 52622042
تنظیم خانواده –واکسیناسیون