تلفن های بیمارستان

تلفن های نوبت دهی درمانگاه :

از طریق تلفن ثابت  : ۵۲۰۷

از طریق تلفن همراه : ۰۳۱۵۲۰۷

تلفن بیمارستان : ۰۳۱۵۲۶۵۳۱۳۱

دور نگار : 03152653110

کانال تلگرام بیمارستان :

    @MotaharyHospital

 اینستاگرام بیمارستان :

https://www.instagram.com/motaharyhospital

 ایمیل:
    
Info@MotaharyHospital.com

راه های دسترسی