تلفن های بیمارستان

تلفن های نوبت دهی درمانگاه :

از طریق تلفن ثابت : ۵۲۰۷

از طریق تلفن همراه : ۰۳۱۵۲۰۷

تلفن بیمارستان : ۰۳۱۵۲۶۲۴۱۴۱

دور نگار : ۰۳۱۵۶۲۳۱۴۲

کانال تلگرام بیمارستان :    @MotaharyHospital

موقعیت بیمارستان بر روی نقشه

آدرس

ایران – اصفهان – اتوبان ذوب آهن

ارتباط مستقیم با مدیریت

5 + 3 = ?

انتقادات و پیشنهادات

8 + 0 = ?