تلفن های بیمارستان

تلفن های نوبت دهی درمانگاه :

از طریق تلفن ثابت : ۵۲۰۷

از طریق تلفن همراه : ۰۳۱۵۲۰۷

تلفن بیمارستان : ۰۳۱۵۲۶۲۴۱۴۱

دور نگار : ۰۳۱۵۶۲۳۱۴۲

کانال تلگرام بیمارستان :    @MotaharyHospital

موقعیت بیمارستان بر روی نقشه

آدرس

ایران – اصفهان – اتوبان ذوب آهن

ارتباط مستقیم با مدیریت

0 + 2 = ?

انتقادات و پیشنهادات

4 + 1 = ?