1- برنامه هفتگی درمانگاه هاي تخصصي در بیمارستان شهيد مطهري

از ساعت 8:30 صبح الي 12:30

دكتر محمدی دکتر افشار دكتر رضويان
دکتر افشار

دكتر خسروي نيا
دکتر افشار

دكتر رضويان
دکتر محمدی

دکتر ستاری

دكتر شفيعي

دکتر منصوری

دكتر شفيعي

دکتر منصوری

دكتر شفیعی

دکتر عابدینی

دكتر شفیعی

دکتر قودجانی

دكتر شفيعي

دکتر منصوری

دکتر شفیعی

دکتر ایزدخواستی دكترايزدخواستي دكتر دهكردي دكتر دهكردي دكتر مولوي دکتر مولوی
دكترحیرانی

دکتر موذنی

دكترکیمیایی

دکتر موذنی

دکتر نوری

دکتر حیرانی

دكترکیمیایی

دکتر حیرانی

دكتر مؤذني

دکتر حیرانی

دکتر شیرازی

دكتر فردی پور دكتر نوروزي دكتر فردی پور
دكتر نوروزي دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دكتر مشایخی دکتر مشایخی دكتر مشایخی
دكتر دیانی دكتر دیانی دكتر دیانی دكتر دیانی دكتر دیانی
دكتر نريماني دکتر خدامی
دکتر محمدی
دکتر خدامی دكتر نریمانی دكتر محمدی

دكتر محمدی

دكتر پاشا دكتر پاشا
دکتر واعظی
دكتر پاشا دكتر ساوج
دکتر نوریان

دكتر واعظی

دکتر واعظی
دكتر روانبخش دكتر بابایی دكتر مظاهری دكتر اسديان دكتر روانبخش  دکتر بابایی
دکتر شیری

دكتر محمدي

دكتر صالحي فرد دكتر محمدي دکتر شیری

دكتر صالحی فرد

دكتر اميد قائمي

ساعت 12:30-11:30

دکتر مهدي خدادادی

دكتر اميد قائمي

ساعت 12:30-11:30

دکتر مهدي خدادادی
دكتر ثناگوئي زاده
دکتر میرزاده
دکتر میرزاده دكتر ثناگوئي زاده دكتر ميرزاده دكتر ثناگوئي زاده
دکتر برکت دکتر خمیسی
دكتر قدوسي دكتر قدوسي دكتر قدوسي دكتر قدوسي دكتر قدوسي  دکتر موسوی
دکتر رحمانی (فوق تخصص) دکتر خسروی دکتر خسروی دکتر رحمانی (فوق تخصص)
دکتر جعفری
دکتر غيوميان

دکتر سرائیان

دکتر غيوميان

دکتر سرائیان

دکتر غيوميان

دکتر سرائیان

دکتر غيوميان

دکتر سرائیان

دکتر غيوميان

دکتر سرائیان

ازساعت 12 الي 15 عصر

دکتر

پیمان رحمانی

دکتر

پیمان رحمانی

* در درمانگاه تخصصي اطفال بصورت يك هفته در ميان يك نفر از متخصصين در درمانگاه بيمارستان و يك نفر در درمانگاه فولادشهر حضور خواهند داشت .
* در اين مركز نوار عصب و عضله در روزهاي شنبه و سه شنبه صبح انجام مي شود.
* براي نوبت گيري از طريق تلفن ثابت شماره 5207 و از طريق موبايل شماره 0315207 را شماره گيري فرماييد.
* درمانگاه پزشك عمومي هر روز صبح ها از ساعت 12-8 در اين مركز داير مي باشد.

2 – برنامه هفتگي مجموعه پزشکی شهید مطهری اصفهان

دکتر آجدانی دکتر آجدانی
دکتر حیرانی آقای دکتر کریمی دکتر کیمیایی

دکتر منصوری خانم دکتر صالحی زاده دکتر منصوری دکتر زمانی
دکتر خسروی

دکتر اکبری

دکتر خمیسی

دکتر کیانجو

دکتر اسدیان دکتر اسدیان

 خانم آقابابائیان  –  –  –  –
دکتر نامگر
دکتر شیری

*طریقه نوبت گیری:
تلفن همراه : 0315207
تلفن ثابت : 5207
جهت آگاهی از تغییرات احتمالی در برنامه فوق با شماره 03136214774 تماس حاصل نمایید.
آدرس : اصفهان ، خیابان شریعتی(از سمت حکیم نظامی)،نبش کوچه 16، طبقه سوم مسجد امام حسن عسگری