نام بخش : اطفال

  مسئول بخش :

  تعداد پرسنل: . ۱۵نفر

  تعداد پزشکان : ۵ نفر

  تعداد تخت : ۲۵ عدد

  تعداد اتاق: ۹ عدد که شامل اتاق های ایزوله، اتاق تک تخته ،  یک عدد اتاق بازی یک عدد اتاق مادران

تجهیزات :

دستگاه مانیتورینگ پرتابل دستگاه ساکشن سانترال وپرتابل
دستگاه الکتروکاردیوگراف کپسول اکسیژن
مانومتر فلومتر
لامپ اشعه دستگاه نبولایزر

راههای ارتباطی

ایستگاه پرستاری: ۲۱۱-۲۱۰

همراه بیمار :۲۱۳