🎦 *گفتگوے ویژه خبرے*
*در حوزه مسئولیت‌هاے اجتماعے ، درمان و مقابلہ با شیوع بیمارے کرونا*

 

✔️ با حضور دکتر علیرضا آجدانے
رئیس بیمارستان شهید مطهرے