سخنگوی ستاد ملی کرونا در جلسه هفته گذشته‌ این ستاد، با انتقاد از شکستن پروتکل‌های بهداشتی در برخی شهرها ازجمله قم و جزیره قشم، نسبت به افرادی که پیشگام این موضوع هستند انتقاد کرد. این سخنان علیرضا رئیسی، واکنش برخی از مسئولان شهر قم را برانگیخت؛ تا جایی که کار به درخواست از رئیس قوه قضاییه برای پیگیری قضایی سخنگوی ستاد ملی کرونا کشیده شد.
گرچه به دنبال حواشی ایجاد شده، این معاون وزیر بهداشت بود که به خاطر سوءتفاهم و سوء برداشت به وجود آمده از مردم شریف قم عذرخواهی کرد، ولی عده‌ای به این اندازه رضایت ندادند. به نظر می‌رسد که درچنین شرایطی، پافشاری و ایستادگی بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی و اصول پیشگیری از بیماری، بر همه دلسوزان سلامت مردم و فعالان جامعه شریف پزشکی ضروری است و اگر اجازه دهیم که آنچه تا به امروز به دست آورده‌ایم به سادگی زیر پا گذاشته شود، بالاجبار باید منتظر امواج بلندتر و سهمگین‌تر بیماری باشیم و بار دیگر، ابتلا و جان باختن انبوهی از هموطنانمان را به نظاره بنشینیم.