وزیر بهداشت:
🔹در روزهای آینده اولین پارت‌های واکسن وارداتی کرونا را از منابع مطمئن وارد خواهیم کرد
🔹من روزنگارهای اتفاقات این کشور را در این ایام نوشتم تا در آینده مکتوب کنم
🔹واکسیناسیون را برای گروه‌های آسیب‌پذیر آغاز می‌کنیم