پایگاه اطلاع رسانی مناقصات بیمارستان شهید مطهری فولادشهر

بخش مزایده ها

1- اسناد مزایده داروخانه مرکز بهداشت فولادشهر (۱۰-۱۳۹۷) - منقضی شد

برای دریافت اسناد مزایده داروخانه مرکز بهداشت فولادشهر

بخش مناقصه ها

هنوز مناقصه ای اعلام نشده است