مراسم تودیع جناب آقای مهندس مردانی سرپرست پشتیبانی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مدیریت ، معاونت ، مدیران و کارشناسان این سازمان در روز یک شنبه مورخ ۹ خردادماه در اتاق جلسات این سازمان برگزار شد ، دکتر آجدانی ضمن تقدیر و تشکر از مهندس مردانی و خدمات شایسته ایشان در بخش پشتیبانی برایشان آرزوی موفقیت روزافزون نمود.
این مراسم با اهدای لوح تقدیر و یادبودی پایان رسید.