✅📍فرا رسیدن ۲۶ آذر روز ملی حمل نقل را به همه همکاران حمل و نقل محترم بیمارستان تبریک می گویم.

🔘این روز بهانه ای شد تا مدیران ارشد بیمارستان با حضور در واحد حمل و نقل حضور یابند تا ضمن تبریک این روز از تلاش همکاران این واحد تشکر نمایند.