🟢پرستار رحمتی است الهی که قلب های مضطرب بیمار با نگاه های آرامبخش و امید آفرین و دستهای شفا بخش او آرام می گیرد.
🎊در روز جهانی پرستار، از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران در راستای تامین سلامت جامعه قدردانی و تشکر می نماییم.