🏷حضور کارشناسان معاونت درمان سرکار خانم عطاآبادی به همراه جمعی از همکاران در بیمارستان شهید مطهری
🎊 روز جهانی بهداشت دست