تصاویر ویژه روز آزمایشگاه

تصاویر ویژه روز پزشک سال 98

تصاویر ویژه روز جهانی اهدای عضو

تصاویر ویژه روز فیزیوتراپی

تصاویر ویژه روز ماما

تصاویر ویژه روز مدارک پزشکی

تصاویر ویژه حضور بیمارستان در میدان امام روز 22 بهمن سال 98

تصاویر ویژه حضور بیمارستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری و سلامت سال 98

تصاویر ویژه حضور بیمارستان در روز قدس سال 98

تصاویر ویژه حضور بیمارستان در نمایشگاه بین المللی ورزش و سلامتی سال 98

تصاویر ویژه روز پرستار 97

تصاویر ویژه روز پزشک سال 97

تصاویر ویژه جلسه آموزشی پدافند غیرعامل توسط جناب آقای دکتر کیانی

تصاویر ویژه هفته بسیج و عیادت از بیماران