همکارگرامی
سرکار خانم دکتر محدث
بازنشستگی فصل نوینی از زندگی و آغازی برای زندگی با شیوه‌ها و ایده‌های جدید است.
امیدواریم این دوران از پربارترین و شادترین مراحل زندگی‌تان باشد.