چهارمین-کنگره-بین-المللی-جراحی-چاقی-و-متابولیک-بیمارستان-شهید-مطهری-فولادشهر----6الی-8-آذر-98