ششمین-کنگره-تخصصی-و-سومین-کنگره-بین-المللی-ساخت-بیمارستان-و-مدیریت-منابع-تجهیزات-بیمارستان-شهید-مطهری-فولادشهر-------------------9-الی-10-مهر-ماه-98